Památky

Premonstrátský klášter Teplá
Premonstrátský klášter Strahov, Praha
Notre-Dame, Lausanne
St. Vincent, Bern
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, München
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, München
Františkánský klášter, Bolzano
Františkánský klášter, Bolzano
Kostel sv. Jana Křtitele, Úterý
Kostel sv. Michala, Olomouc
Loreta, Starý Hrozňatov
Františkánský klášter, Opava
Glyptothek, München
Glyptothek, München
Benediktinský klášter, Salzburg