Kdo jsem a čím se zabývám?

Jmenuji se Michaela Falátková a mojí odbornou specializací je medievistika se zaměřením na dějiny a literaturu raného středověku. V současné době pracuji jako odborná asistentka na Katedře církevních dějin a literární historie KTF UK. Zároveň působím na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK na pozici výzkumný a vývojový pracovník.

Tyto stránky slouží zejména studentům navštěvujícím mnou vyučované kurzy. Mají pouze informativní charakter.

Něco málo o mně v rozhovoru pro fakultní časopis DOXA (2020–2021, roč. 7, č. 2, červen 2021, s. 22–24)