Úvodem

Kdo jsem a čím se zabývám?

Jmenuji se Michaela Falátková a mojí odbornou specializací je latinská medievistika. V současné době pracuji jako výzkumný a vývojový pracovník na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK. Zároveň vyučuji předměty zaměřené na středověk na Katedře církevních dějin a literární historie KTF UK. Tyto stránky vznikly zejména kvůli stávající situaci, v níž se může vysokoškolská výuka na Karlově univerzitě konat pouze distanční formou.