Úvodem

Kdo jsem a čím se zabývám?

Jmenuji se Michaela Falátková a mojí odbornou specializací je medievistika se zaměřením na dějiny a literaturu raného středověku. V současné době pracuji jako odborná asistentka na Katedře církevních dějin a literární historie KTF UK. Zároveň působím na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK na pozici výzkumný a vývojový pracovník. Tyto stránky vznikly zejména kvůli stávající situaci, v níž se může vysokoškolská výuka na Karlově univerzitě konat pouze distanční formou.