Úvodem

Kdo jsem a čím se zabývám?
Basilica di San Silvestro, Trieste

Jmenuji se Michaela Falátková a v současné době jsem doktorandkou oboru Církevní a obecné dějiny na Katedře církevních dějin a literární historie KTF UK. Mojí odbornou specializací je latinská medievistika. Poslední roky se věnuji také digital humanities. V současné době pracuji jako výzkumný a vývojový pracovník na Katedře pomocných věd historických a archivnictví FF UHK. Zároveň také vyučuji předměty zaměřené na středověk na své domovské Katedře církevních dějin a literární historie KTF UK. Během doktorského studia se mi podařilo získat několik studijních stipendií na Vídeňské univerzitě (IFÖG) a Rakouské akademii věd (IMAFO).

Tyto stránky vznikly zejména kvůli stávající situaci, v níž se může vysokoškolská výuka na Karlově univerzitě konat pouze distanční formou.