Seminář z dějin českého středověku I

Anotace

V semináři bude představena Kosmova kronika (Chronica Bohemorum), která je považována za zásadní pramen k českým středověkým dějinám. Zvláštní pozornost bude věnována Kosmově narativní strategii a adaptaci předchozích literárních vzorů. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a intepretaci tohoto pramene. Nedílnou součástí výkladu bude recepce kroniky ve středověku.

Program semináře

6. 10. Úvod do problematiky (základní literatura, edice)

13. 10. Představení pramene (část I): Kosmova kronika, struktura, autorství, přehled dosavadního bádání o Kosmově Kronice, Dušan Třeštík, Marie Bláhová, János M. Bak

Četba:

Marie Bláhová – Martin Wihoda (eds.) – Kosmas, Kronika Čechů, Předmluva, s. 5–23. odkaz →

20. 10. Představení pramene (část II): Kosmova kronika jako historický pramen, rukopisná tradice, obsah kroniky, edic a ukázky překladů, výhody a nevýhody jednotlivých řešení

Četba:

Dušan TřeštíkKosmas, Kosmas jako historik, s. 58–68. odkaz →

27. 10. Narativní vzory (část I): Prology (k proboštu Šebířovi, k mistru Gervasiovi ke Klimentovi, ke třetí knize)

Četba:

Dušan Třeštík – Kosmas, Kosmas jako literát, s. 69–77. odkaz

Prology (s. 29–30, 85, 143–144) odkaz →

3. 11. Narativní vzory (část II): Kosmas a pohanští auctores

Četba:

Bak, J. – Rychterová, P. (eds.)Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, Cosmas’s readings and the Liege tradition odkaz →

10. 11. Narativní vzory (část III): Kosmas a mýty

24. 11. Staré pověsti české: Rozhovor tří historiků, analýza

1. 12. Analýza vybraných pasáží: Rozdíly v narativní strategii mezi 1., 2. a 3. knihou

8. 12. Kristiánova legenda: Komparace vybraných pasáží s Kosmovy kroniky s Kristiánovou legendou

15. 12. Další život kroniky: Kosmovy pokračovatelé, Dalimilova kronika

22. 12. Shrnutí probrané látky

5.1. Udělování zápočtů

Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura

Bláhová, M. – Hrdina, K., Kosmova kronika česká. Praha, 2005.

Třeštík, D., Kosmas. Praha, 1966.

Třeštík, D. Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha, 1968.

Doporučená literatura

Bak, J. (ed.), Cosmas, Chronicle of Czechs, Budapešť, 2020. (zejm. úvodní studie)

Bláhová, M., Dějepisectví latinského středověku, in: P. Spunar a kol. Kultura českého středověku, Praha, 1995. (s. 135–160.)

Bláhová, M., O Kosmovi a jeho kronice, in: Kosmova kronika česká, Praha, 2012. (s. 211–245)

Kopal, P., „I kdyby snad byl toho dne drahého otce pochoval, byl by se jistě musil smáti“: Humor a smích v Kosmově Kronice, in: Evropa a Čechy na konci středověku: Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi (eds. Eva Doležalová – Robert Novotný – Pavel Soukup). Praha, 2004. (s. 369–382)

Nechutová, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha, 2000. (s. 67–83) Švanda, L., K recepci antiky v Kosmove kronice, in: Graeco-Latina Brunensia 14, 2009, s. 331–340.

Wihoda, M., Kosmova kronika a počátky českého historického myšlení, in: Kosmas: Kronika Čechů. Praha, 2011. (s. 5–20).

Wolverton, L., Cosmas of Prague: Narrative, Classicism, Politics. Washington, D.C., 2015.

Žemlička, J., Přemyslovci, Jak žili, vládli, umírali. Praha, 2005.

+ Další díla v překladech, která budou probírána v hodinách

Antická díla (vybrané pasáže):

Horatius – Ars Poetica, Carmina, Epistles, Epodes, Satires

Lucanus – Pharsalia

Ovidius – Metamorphoses

Sallustius – De coniuratione Catilinae, Bellum Iugurthinum

Vergilius – Aeneis, Eclogae

Středověká díla (vybrané pasáže):

Kanovník Vyšehradský

Mnich Sázavský

Vincencius a Jarloch

Prezentace ke stažení

Ukázka z Kosmovy kroniky (zdroj: Český rozhlas)