Seminář z dějin českého středověku II

Anotace

Na vybraných ukázkách z latinských písemných pramenů k pozdně středověkým Čechám si ukážeme žánrovou rozmanitost textů, které vznikaly v tomto období. Ve výkladu bude užit tematický přístup. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a interpretaci těchto pramenů. Vedle klasických přístupů, jako je zejména historicko-kritická metoda, budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities.

(KHIS197)

Program semináře

15. 2. Úvodní seminář

Organizační záležitosti, představení programu semináře, literatury, výběr referátů

22. 2. Klášter

Řehole a řádová statuta

1. 3. Kalendáře, martyrologia a nekrologia

8. 3. Kázání

15. 3. Teologické traktáty

22. 3. Apokalyptická proroctví

29. 3. Polemiky

5. 4. Velikonoční prázdniny – výuka se nekoná

12. 4. Dopisy

19. 4. Universitní disputace

26. 4. Naučná literatura

3. 5. Život ve městě

10. 5. Městské knihy

17. 5. Zápočtový týden

Témata referátů
 1. Řehole
 2. Řádová statuta
 3. Kalendáře, martyrologia a nekrologia
 4. Kázání
 5. Teologický traktát
 6. Apokalyptická proroctví
 7. Polemika
 8. Dopisy a formulářové sbírky
 9. Universitní disputace
 10. Typy naučné literatury
 11. Cechovní statuta
 12. Městské knihy
Povinná literatura

Doležalová, L. – Dragoun, M. – Ctibor, J. (edd.), Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, Praha, 2017.

Doporučená literatura

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998.

Hexter, R. – Townsen, D. (eds.), The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature, Oxford, 2012. (zejm. IV. Styles and genre)

Mantello, F. A. C. – Rigg, A.  G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 1999. (zejm. Part three)

Nechutová, J., Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha, 2000.