Seminář středověké literatury II

Anotace

Na ukázkách ze stěžejních děl latinské literatury si přiblížíme vývoj jednotlivých literárních žánrů a typů od otonské renesance do konce 14. století. Ve výkladu bude užita kombinace chronologického a tematického přístupu. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a interpretaci literárních textů daného období. Vedle klasických přístupů budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities.

(KLIT019KDKU113)

Program semináře

15. 2. Úvodní seminář

Organizační záležitosti, představení programu semináře, literatury, výběr referátů

22. 2.

1. 3.

8. 3.

15. 3.

22. 3

29. 3.

5. 4. Velikonoční prázdniny

12. 4.

19. 4.

26. 4.

3. 5.

10. 5.

17. 5. Zápočtový týden

Témata referátů
Povinná literatura

Nechutová, J. – Stehlíková, D., Stručné dějiny latinské literatury středověku. Praha, 2013.

Leonardi, C., Středověká latinská literatura (6. – 15. století): příručka. Praha, 2014.

Doporučená literatura

Berschin, W., Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Nikolaus von Kues, Bern – München,1980, Nachdruck Tübingen 2015. (oddíly věnované probírané látce)

Brunhölzl, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1992. (oddíly věnované probírané látce)

Curtius, E. R., Evropská literatura a latinský středověk. Praha, 1998.

Černý, V., Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. – Středověk, Praha, 1996.

Hexter, R. – Townsen, D. (eds.), The Oxford Handbook of Medieval Latin Literature, Oxford, 2012. (zejm. IV. Styles and genre)

Mantello, F. A. C. – Rigg, A.  G., Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide, Washington, 1999. (zejm. Part three)

+ Latinská díla daného období v překladech