LS 2020/2021

Povinně volitelné předměty LS 2020/2021

Seminář středověké literatury II

Na ukázkách ze stěžejních děl latinské literatury si přiblížíme vývoj jednotlivých literárních žánrů a typů od otonské renesance do konce 13. století. Krátký exkurs podnikneme také do vernakulární literatury 14. století. Ve výkladu bude užita kombinace chronologického a tematického přístupu. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a interpretaci literárních textů daného období. Vedle klasických přístupů budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities.

(KLIT019, KDKU113)

Seminář z dějin českého středověku II

Na vybraných ukázkách z latinských písemných pramenů k pozdně středověkým Čechám si ukážeme žánrovou rozmanitost textů, které vznikaly v tomto období. Ve výkladu bude užit tematický přístup. Zároveň budou ukázány různé metody, které je možno užít k analýze a interpretaci těchto pramenů. Vedle klasických přístupů, jako je zejména historicko-kritická metoda, budou představeny i současné trendy, které přináší například digital humanities.

(KHIS197)