GAUK {česky}

Překlad a analýza itineráře De locis sanctis Adomnána z Iony

Předkládaný projekt je věnován raně středověkému latinskému itineráři De locis sanctis (čes. O svatých místech), jehož autorem je irský mnich Adomnán z Iony. Tento jedinečný pramen obsahuje informace o charakteru raně středověkého putování a dobové podobě Svaté země. Zároveň jej lze považovat za reprezentativní text žánru itinerář v daném období.

Cílem projektu je vytvoření 👉 komentovaného překladu textu do češtiny společně s úvodní studií, v níž bude text zasazen do širšího kulturně-historického kontextu. Nedílnou součástí projektu je rovněž 👉 digitální mapa, na které budou zobrazena místa uvedená v itineráři. Mapa bude propojena s databází a bude volně k dispozici na internetu (více o mapě viz níže).

V prvním roce projektu hlavní řešitelka bude dokončovat bibliografickou přípravu k projektu a pracovat na překladu společně s digitální mapou. Ve druhém roce přistoupí k sepsání úvodní studie a přípravě odborné monografie.

👉 Odkaz na digitální mapu:

✔️ Mapa byla vytvořena pomocí aplikace Google Maps, která je výhodná zejména díky své rozšířenosti a uživatelské přívětivosti.

✔️ Výhodou tohoto řešení je, že aplikace umožňuje export map ve formátu KML (=Keyhole Markup Language), který je určen pro publikaci a distribuci geografických dat.

✔️ Data ve formátu KML mohou být publikována různými způsoby a moho být rovněž užitečná pro různé typy analýz.

✔️ Formát KML je mezinárodně standardizovaný.

Ukázka základních funkcí:

👉 Propojení s latinským textem:

✔️ Při kliknutí na příslušnou lokalitu se v levé části prohlížeče otevřou bližší informace, pokud jsou k dispozici.

👉 Možnost filtrovat místa podle autorů:

✔️ Pro porovnání jsou k dispozici vizualizace míst ze starších itinerářů, která lze jednoduchým způsobem filtrovat.

👉 Možnost změnit podkladovou mapu:

✔️ Google Maps nabízí celou řadu podkladových map, tato funkce je užitečná zjeména kvůli představě o terénu.

❗ Je však třeba počítat se změnami přírodních podmínek (např. vysychání a regulace toků) a komunikační sítě (středověká x moderní síť cest).

👉 Mobilní verze: